25 Χρόνια Όμιλος ΑΠΟΨΗ

Η ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής αποτελεί μέρος του Ομίλου Επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ με έτος ίδρυσης το 1999

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις πληροφορικής. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, την ανάπτυξη και διάθεση διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών λογισμικού καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη λύσεων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Smart City Solutions

Μέσω της παροχής καινοτόμων λύσεων η εταιρία μας βοηθά τις τοπικές κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τις ασύρματες τεχνολογίες για τη σύνδεση και τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών τους.

Περισσότερα

E-learning Services

Σας παρέχουμε τεχνολογικές λύσεις για την Ασύγχρονη & Σύγχρονη Ηλεκτρονική Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών τηλεδιάσκεψης μέσω διαδικτύου
και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων και webinars.

Περισσότερα

E-Mentoring Services

Η συμβουλευτική μας προσφέρεται μέσω ηλεκτρονικής καθοδήγησης χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό λογισμικό ή ηλεκτρονική αλληλογραφία με ευκολία, καθώς εξαλείφεται η ανάγκη να βρίσκονται όλοι στην ίδια φυσική θέση.

Περισσότερα

Web Applications

Υπηρεσίες ανάπτυξης και κατασκευής εφαρμογών, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει με μεγαλύτερη ευκολία, βάσει των αναγκών και των στόχων σας.

Περισσότερα

Oι Υπηρεσίες μας

Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε καθημερινή αναζήτηση καινοτόμων λύσεων και βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών, έτσι ώστε οι υπηρεσίες μας να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις, ανάγκες και το όραμα κάθε πελάτη ξεχωριστά

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Best Practices

Η ΑΠΟΨΗ έχει συνεργαστεί με πληθώρα φορέων και οργανισμών
καλύπτοντας τις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Διαδικτυακή Πύλη Υπουργείου Οικονομικών

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε., υλοποιώντας επιτυχώς το φυσικό αντικείμενο της σύμβασής της με το Υπ. Οικονομικών, ανέπτυξε την κεντρική πύλη του Υπουργείου Οικονομικών.

Περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος απομακρυσμένης Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού

Η λύση απευθύνεται ως επί το πλείστον στα ηλεκτροφωτιστικά δίκτυα που διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές ανά χώρα.

Περισσότερα