25 Χρόνια Όμιλος Άποψη.

  • Ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων και εφαρμογών
  • Λύσεις ΙοΤ για έξυπνες πόλεις (Smart Cities)
  • Mobile applications

Η ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής αποτελεί μέρος του Ομίλου Επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ με έτος ίδρυσης το 1999.

H εταιρεία παρέχει υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις πληροφορικής. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, την ανάπτυξη και διάθεση διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών λογισμικού καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη λύσεων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Smart Cities Grid

Χρησιμοποιούμε καινοτόμες λύσεις ώστε οι τοπικές κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τις ασύρματες τεχνολογίες για τη σύνδεση και τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών τους.

Περισσότερα

e-learning

Σας παρέχουμε τεχνολογικές λύσεις για την Ασύγχρονη & Σύγχρονη Ηλεκτρονική Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών τηλεδιάσκεψης μέσω διαδικτύου
και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων και webinars.

Περισσότερα

e-mentoring

Η συμβουλευτική μας προσφέρεται μέσω ηλεκτρονικής καθοδήγησης χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό λογισμικό ή ηλεκτρονική αλληλογραφία με ευκολία, καθώς εξαλείφεται η ανάγκη να βρίσκονται όλοι στην ίδια φυσική θέση.

Περισσότερα

Γιατί εμάς

Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε καθημερινή αναζήτηση καινοτόμων λύσεων και βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών.

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Case Studies

Η ΑΠΟΨΗ έχει συνεργαστεί με πληθώρα φορέων και οργανισμών καλύπτοντας
καλύπτοντας τις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Διαδικτυακή Πύλη Υπουργείου Οικονομικών

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε., υλοποιώντας επιτυχώς το φυσικό αντικείμενο της σύμβασής της με το Υπ. Οικονομικών, ανέπτυξε την κεντρική πύλη του Υπουργείου Οικονομικών.

Περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος απομακρυσμένης Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού

Η λύση απευθύνεται ως επί το πλείστον στα ηλεκτροφωτιστικά δίκτυα που διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές ανά χώρα.

Περισσότερα